เข้าระบบ
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
  เปลี่ยน
กรุณาระบุตัวอักษรให้ตรงกับรูปภาพ
Login
กรณีโรงเรียนหรือศูนย์สอบ ลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อ call center


ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม กำหนดการ
การสอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์
สสวท. ประกาศเลื่อนสอบภาคปฏิบัติ
วิชาวิทยาศาสตร์
พิธีมอบเหรียญรางวัลและกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์

            สำหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล
      โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
      และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
            เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
      ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
      โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกาศ
การตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบเหรียญและเข้าค่าย

ขั้นตอนการตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบเหรียญและค่าย
    1)  พิมพ์แบบอนุญาตเข้าค่ายแล้วกรอกรายละเอียด
         ให้ครบถ้วน
    2)  ถ่ายรูปหรือสแกนแบบอนุญาตที่กรอกรายละเอียด
         ครบถ้วนแล้ว
    3)  เข้าลิงค์
         https://forms.gle/6itfXRfzuoapQESS9
         เพื่อกรอกรายละเอียดการตอบรับเข้าร่วมพิธี
         มอบเหรียญและการอนุญาตเข้าค่าย พร้อมทั้ง
         แนบไฟล์รูปถ่ายหรือสแกนแบบอนุญาตฯ

*โปรดใช้ email ของ gmail ในการเข้ากรอกรายละเอียดในลิงค์เท่านั้น หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ อ.กฤษชพล โทร 02 392 4021 ต่อ 2203
ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563
แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ  
แบบคำขอย้ายสถานที่สอบ  
การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2563  
กำหนดการสำหรับผู้สมัครสอบ  
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
ใบรับรองผลการเรียนผู้สมัครสอบเข้าเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ปีการศึกษา 2564