ลงทะเบียนและสมัครสอบออนไลน์
14 กันยายน - 30 ตุลาคม 2563

ชำระเงิน
14 กันยายน - 2 พฤศจิกายน 2563
สามารถชำระได้ 3 ช่องทางดังนี้
1)  ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน
2)  ที่สาขา ตู้ ATM หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของธนาคารทหารไทย
3)  ชำระโดยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือ
สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิน หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ
(ไม่นับเสาร์-อาทิตย์)
วิธีการจ่ายเงินค่าสมัครสอบโครงการอัจฉริยภาพฯ ผ่านทางแอปพลิเคชัน NEXT กรุงไทย และ MYMO ธนาคารออมสิน
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดวิธีการใช้งานในรูปแบบ PDF ไฟล์
นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชั้น ม.1
ปีการศึกษา 2564"
โปรดอ่าน ประกาศรับสมัครของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และจัดส่งเอกสารประกอบการรับสมัครไปยังโรงเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (ตามที่อยู่ในตาราง 1 ในประกาศ)
ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

ตรวจสอบข้อมูล "ผู้สมัครสอบ"
14 กันยายน - 6 พฤศจิกายน 2563
หากเกินกำหนดวันดังกล่าวจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ทุกกรณี
หากข้อมูลไม่ถูกต้องถือว่าขาดคุณสมบัติ และ สสวท.
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบและไม่พิจารณาผลการสอบ


หลังจากสมัครสอบและชำระเงินแล้ว
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบ หากพบว่า
1)  ข้อมูลส่วนตัว (เพศ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่) ไม่ถูกต้อง
        สามารถแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบในระบบเองได้ หรือ

2)  เลขประจำตัวประชาชน ชื่อโรงเรียน วิชา ระดับชั้น ไม่ถูกต้อง
        ขอให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ http://test.ipst.ac.th
        แล้วส่งมายัง สสวท. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
        genius@ipst.ac.th เพื่อดำเนินการแก้ไข

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
21 ธันวาคม 2563 - 23 มกราคม 2564

กำหนดการสอบ
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564
09.30 - 11.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์
13.30 - 15.30 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
19 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
×