ประกาศเลื่อนการสอบ
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)
โดย สสวท. จะแจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ให้ทราบต่อไป
คลิกเพื่ออ่านประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
×