ประกาศ !!!
กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)
  • กำหนดวันสอบใหม่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
  • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบใหม่วันที่ 10 - 27 กุมภาพันธ์ 2564
    (เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบางสนามสอบ)
  • ประกาศผลสอบวันที่ 19 มีนาคม 2564
โดยมีรายละเอียดกำหนดการและประกาศดังแนบ
คลิกเพื่ออ่านประกาศ

ประกาศเปลี่ยนแปลงการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563

*ยกเลิกการสอบรอบที่ 2*

โดยมีรายละเอียดดังแนบ
คลิกเพื่ออ่านประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
×