เปิดหน้าจอพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ(นักเรียน)
ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลา เปิดหน้าจอพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ(นักเรียน)